Kirjasarjan ulkoasu: Stepping Stones

Kirjakustantamossa työskennellessäni yksi kiinnostavimpia ja suuritöisimpiä projektejani oli Stepping Stones -oppikirjasarjan lanseeraus ja sen visuaalisen ilmeen suunnittelu.

Finn Lecturan Stepping Stones -sarja on englanninoppikirjasarja kaiken ikäisille aikuisille, joilla on pohjalla kouluajoiltaan kielen perusteet, mutta joiden kielitaito on alkanut vuosien kuluessa ruostua. Koska opiskelu aikuisena on muutenkin tarpeeksi rankkaa ja aikaavievää, oli tärkeää tehdä kirjasta mahdollisimman inspiroiva, opastava, selkeä ja hauska luettava.

Mieleeni muistuivat omien kouluaikojeni tylsimmät ja innostavimmat kirjasarjat: huonosti jäsennelty loputon tekstimeri sai nukahtamaan tenttiin lukiessa, kun taas hienot valokuvat, ilmava taitto ja selkeä erilaisten osioiden jäsentely saivat asiat parhaimmillaan muistumaan paremmin mieleen. Hyvät kuvat myös tekevät toisinaan varsin simppeleistä tekstipätkistä persoonallisempia ja tuovat tarinaan vähän syvyyttä. Varsinkin omalla ajalla aikuisena opiskeltaessa on tärkeää, että oppiminen on hauskaa, eikä pelkkä kirjan avaaminen latista intoa opiskella.

Kirjan eri luvut värikoodasin selkeästi läpi typografian, graafisten elementtien ja osin myös valokuvien värimaailman. Halusin käyttää kuvia tehokkaasti myös sisällöllisesti: Etenkin oppikirjoissa kuvat eivät voi olla vain sivuntäytettä tai hauskaa katseltavaa. Pidin huolta, että kuvat liittyvät oleellisesti käsiteltävään aihealueeseen tai tehtävän pieniinkin yksityiskohtiin, ja toivat lyhyempiinkin tekstikokonaisuuksiin lisäinformaatiota. Toisinaan kuvien hankkimisessa ja etsimisessä vierähti aikaa, mutta se oli mielestäni saavutetun lopputuloksen arvoista.

Otsikkotypografia oli eläväistä mutta selkeää, kun taas leipäteksteissä panostin ennen kaikkea äärimmäisen hyvään luettavuuteen. Koska kirjan kohderyhmä koostuu iäkkäistäkin lukijoista, leipätekstin pistekoko sai jäädä tavallista suuremmaksi. Kirjan tehtäväosioiden vastausviivat pyrin pitämään sopivan mittaisina suunnittelemalla ja kokeilemalla, minkä verran isompikin käsiala veisi vastauksissa tilaa. Graafiset symbolit auttavat hahmottamaan tehtävätyypit nopeasti.

Kirjassa oli myös erilliset kertaus- ja kielioppiosiot, jotka pyrin erottamaan värityksen ja hieman muusta kirjasta poikkeavan taiton avulla.

Kertausosion ensimmäinen aukeama

Kielioppiosion aloitusaukeama

Vaikka kirjan taitto ja suunnittelu on pitkälti itsenäistä puurtamista, tässä projektissa oleellisesti mukana olivat varsinaisen kirjan kirjoittajat, joiden pedagogiset näkemykset oli tärkeää ottaa taitossa huomioon. Lisäksi pääsin työskentelemään myös erinomaisen idearikkaan kuvittaja Jenni Lindforsin kanssa, joka osasi tuottaa juuri ohjeideni mukaisia piirroskuvia aiheesta kuin aiheesta.

Sarjaan kuuluu myös äänite, jonka koteloa ja ulkoasua suunnitellessani noudattelin kirjan kannen maailmaa.

Liisa Stenberg
Liisa Stenberg is a Finnish writer and designer who has lived in Japan during her study years and travels back to her “other home country” almost yearly. She has published one guide book about living in Japan in Finnish (Vuosi Japanissa, published by Finn Lectura, 2011).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *