Aikakauslehtitaittoa itsenäisissä olosuhteissa

Aikakauslehtitaittoa Fit-lehteen kesällä 2010.

” Erityisenä haasteena työssä oli, että koko muu toimitus oli kesälomalla.”

Työskentelin kesällä 2010 Fit-lehden AD:n sijaisena vajaan kuukauden ajan. Toimenkuvaani kuului pääasiassa aikakauslehden taitto, jonka erityisenä haasteena tässä työtehtävässä oli se, että koko muu toimitus oli kesälomalla. Niinpä minun oli selviydyttävä työtehtävistäni varsin itsenäisesti ja annettuja ohjeita tarkasti noudattaen.

Taittotyön lisäksi työhöni taittajana kuuluivat oleellisesti myös  kuvatoimitustyöt. Hain artikkelien ja palstojen yhteyteen tarvittavia kuvia käyttööni osoitetuista toimituksen käyttämistä kuvapankeista. Henkilöjuttujen artikkelikuvaukset sekä tuotekuvaukset oli tehty jo aiemmin.

Fit on nuorille, aktiivisille ja liikunnasta ja hyvästä olosta kiinnostuneille naisille suunnattu kuukausittain ilmestyvä aikakauslehti, jonka levikki on 25540 (2011). Taittotyö lehdessä olikin mielenkiintoista, sillä aihepiirinä terveys ja hyvinvointi kiinnostavat minua myös henkilökohtaisesti.

Työjakso tarjosi minulle erinomaisen mahdollisuuden huomata, että selviän itsenäisesti myös lehden kokonaisuuksien hallinnasta, sillä taitoin suurimman osan tekeillä olleesta lehdestä.

Liisa Stenberg
Liisa Stenberg is a Finnish writer and designer who has lived in Japan during her study years and travels back to her “other home country” almost yearly. She has published one guide book about living in Japan in Finnish (Vuosi Japanissa, published by Finn Lectura, 2011).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *